X
تبلیغات
زولا
چهارشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1388

کوتاه وخواندنی جالب

جمع دو احساس

مردی صاحب زن وفرزند بود دختری جوان خود را شیفته این مرد میدانست  ونزد دوستش آمد وبا افتخار در مورد عشق و علاقه اش نسبت به مرد زن وبچه دار گفت:با وجودی که میدانم او صاحب زن وفرزند است اما به شدت عاشق ودلباخته اش شده ام و به محض اینکه به او فکر میکنم حرارت عشق تمام وجودم را میگیرد وآتش شوق دیدن او در دلم شعله ور میشود آیا این احساس پر شور ومتعالی در وجود من چیز باارزشی نیست وآیا من با همین احساس پر شور نمی توانم در زندگی به هر چه میخواهم برسم ؟

دوستش لبخندی زد و گفت:چرا البته باید این احساس شوریدگی و دلباختگی خود را با احساس زن و فرزند آن مرد نسبت به خودت جمع کنی ویکجا دو تا احساس را در کنار هم بگذاری وببینی نزد مردم وبه خصوص زن آن مرد چقدر ارزش واعتبار داری.هر وقت دو تا احساس را باهم تجربه کردی آن وقت میتوانی در زندگی به هر چه میخواهی برسی!