زندگی مثل یه دریاست

                                           ما دوتا موج اسیریم

نمی خوایم زمینی باشیم

                                          ما می خوایم که پر بگیریم

سهم ما از این زمونه

                                          چون کفی تو قلب دریاست

اما ما دو تا میدونیم

                                          جای ما بالای ابراست

توی فصل بی نشونی

                                          توی این دنیای رنگا

می ریزیم چه بی گلایه

                                          عقده هامون رو روی سنگا.......